score card research
1000465

AXS Sweden AB - Allmänna villkor för webbplatsen och för köp av biljetter och andra tjänster

Senast uppdaterade 2023-09-26. (English below)

1: Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) utgör ett avtal mellan dig som användare (”Du” eller ”Användaren”) och AXS Sweden AB, org. nr 556680-5528 (”Vi” eller ”AXS”)gällande användningen avwww.axs.com/se/eller *.ebiljett.nu sidorna (vardera ”Webbplatsen”) och köp av de varor och tjänster som AXS från tid till annan tillhandahåller via Webbplatsen. Om andra särskilda villkor anges för en tjänst eller vara gäller de särskilda villkoren före dessa Allmänna Villkor, om inget annat uttryckligen anges.

Du godkänner och samtycker att bli bunden av dessa Allmänna Villkor genom användande av Webbplatsen, köp på Webbplatsen och/eller genom uttryckligt samtycke t.ex. vid registrering av ett Användarkonto (definieras nedan).

Vänligen observera att AXS säljer biljetter för den ansvariga arenans/arrangörens räkning och är själv endast ombud. Alla frågor om eller anspråk p.g.a. evenemangen och dess genomförande skall riktas till arenan/arrangören, i enlighet med vad som framgår av dessa Allmänna Villkor.

2. Information på webbplatsen

AXS har inget ansvar i händelse av att biljetter blir slutsålda, eller eventuella bild- och/eller andra innehållsmässiga fel på Webbplatsen, exempelvis fel i en evenemangsbeskrivning, tjänst-/eller produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från arrangör/arena, leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om biljetter eller om en tjänst är tillgänglig. AXS har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. AXS ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från arrangörer/arenor eller en tredje part.

3. Användarkonto

För att använda vissa delar av webbplatsen (till exempel köpa biljetter) behöver du registrera ett användarkonto (”Användarkonto”). För att registrera ett Användarkonto måste du vara minst 16 år gammal. Om du är minst 16 år men under 18 år måste du erhålla nödvändigt samtycke från vårdnadshavare eller i tillämpliga fall från överförmyndare. Notera också att om du är under 18 år måste u erhålla nödvändigt samtycke från vårdnadshavare eller i tillämpliga fall från överförmyndare för att genomföra köp.

Du är själv ansvarig för att hålla användarnamnet och lösenordet hemligt, varför du inte bör ge uppgifterna rörande Ditt Användarkonto till någon annan. Du är själv ansvarig för alla beställningar, köp och andra åtgärder som sker med användning av Användarkontot, även om någon annan än du

använder Användarkontot. Om du misstänker att någon obehörig har fått tillgång till ditt Användarkonto ska du utan dröjsmål kontakta AXS. Du ansvarar även för att den personliga information som angetts vid registreringen av Användarkontot är korrekt.

AXS förbehåller sig rätten att utan föregående avisering spärra Användare från att helt eller delvis använda webbplatsen och/eller Användarkontot om AXS utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att så bör ske för att skydda AXS:s, dina eller andra parters intressen.

4. Biljettköp

Alla biljettbeställningar gäller beroende på tillgänglighet och måste godkännas av arrangören/arenan via AXS i egenskap av arrangörens/arenans ombud. När AXS accepterar en beställning bekräftas Ditt köp via e-post. Inget köp ska anses fullbordat och genomfört, och AXS har ingen skyldighet att leverera biljetter, förrän du har fått en e-postbekräftelse från AXS.

4.1. Särskilda evenemangsvillkor

Vissa arrangörer/arenor tillämpar egna villkor (”Evenemangsvillkor) som kan vara tillämpliga för Ditt biljettköp och/eller Ditt tillträde till evenemanget, utöver dessa Allmänna Villkor.

Arrangörerna/arenorna fastställer vilka regler som gäller för tillträde till evenemang. Förutom åldersgränser för evenemang kan de även ta hänsyn till frågor som berör hälsa och säkerhet, miljö och trygghet. Tillträdesrutinerna kan emellanåt omfatta säkerhetsvisisteringar och andra försiktighetsåtgärder.

Evenemangsvillkoren utgör ett avtal mellan Dig och arrangören/arenan, och AXS är inte part till det avtalet, såvida det inte uttryckligen framgår av Evenemangsvillkoren.

Evenemangsvillkoren är vanligen tillgängliga på arrangörens och/eller arenans hemsida. Det viktigt att du läser Evenemangsvillkoren innan du köper biljetter. Om du har frågor om var

Evenemangsvillkoren finns, eller om vilka Evenemangsvillkor som gäller för biljetterna du vill köpa, är du välkommen att kontakta AXS.

4.2. Betalning

Alla biljettpriser för evenemang som inträffar i Sverige anges i SEK (kronor). Webbplatsen accepterar för närvarande olika kreditkort, betalkort och digitala betalningsmetoder (till exempel Klarna) (var och en, en "betalningsmetod"), och betalningsmetoder som accepteras på webbplatsen kan ändras från tid till annan.

Du samtycker till att betala alla avgifter som du eller någon användare av ditt konto och din betalningsmetod ådrar sig till det pris som gäller när sådana avgifter uppstår. Du kommer också att vara ansvarig för att betala eventuella tillämpliga skatter som rör dina inköp. Biljettköp ska betalas i sin helhet vid köptillfället, om inte en betalningsplan erbjuds och ingås vid köptillfället (till exempel om en betalningsplan erbjuds för säsongsbiljetter).

OM INTE ANNAT UTTRYCKLIGEN ANGES HÄR ELLER I ENLIGHET MED EVENTUELLA VILLKOR SOM

UTFÄRDATS AV EN KUND, ÄR ALLA INKÖP INTE ÅTERBETALNINGSBARA OCH KAN INTE

AVBRYTAS. Se nedan för ytterligare villkor relaterade till ditt köp, inklusive de i inställda, flyttade eller väsentligt ändrade händelser, nedan.

4.3. Resale

4.3.1 Köp – Resale-biljetter

Om du köper en Resale-biljett (dvs. en primär biljett som sedan säljs vidare) (var och en, en "Resalebiljett" och "Resale-biljetter"), kan det tillkomma tillämpliga avgifter för köpare, överföring och/eller logistik. Sådana avgifter kan variera.

Se informationen som finns på varje evenemangsida, den kommer att visa alla tillämpliga avgifter innan du slutför ditt köp. Vi förbehåller oss rätten att höja eller sänka dessa avgifter när som helst utan förvarning för framtida transaktioner.

Om du köper en Resale-biljett ingår du ett avtal med säljaren av Resale-biljetten och säljaren av Resale-biljetten överför Resale-biljetten till dig.

Vi granskar inte, och vi garanterar heller inte riktigheten i någon information som tillhandahålls på vår webbplats, inklusive information som tillhandahålls av säljare av Resale-biljetter i säljarens kommentarfält i eventuella listningar(om sådana finns). Du bör basera ditt köpbeslut enbart på den information som anges av sektion, raden och platsnumret i annonsen, säljarens namn och / eller det unika biljettidentifikationsnumret som tillhandahålls.

Du är ensam ansvarig för att göra ett köp, baserat på informationen på vår webbplats. Vi har ingen juridisk befogenhet att slutföra ett köp för din räkning och agerar inte som din agent. Genom att tillhandahålla betalningsuppgifter och välja att slutföra köpprocessen på vår webbplats godkänner du att vi debiterar eller godkänner betalning för rättigheten och transaktionen (erna) via den angivna betalningsmetoden.

Du uppmanas att granska alla sidor som visas när du slutför ett köp. Alla avgifter och kostnader i samband med din transaktion kommer att visas för dig under köpprocessen. Om du inte samtycker till att betala de avgifter som är förknippade med ditt köp kan du avbryta transaktionen innan du slutför den. Alla slutförda transaktioner är slutgiltiga, så se till att du har valt rätt evenemang och rättighet(er) i samband med ett sådant evenemang innan du slutför ditt köp.

Om det ursprungliga biljettevenemanget har skjutits upp eller flyttats, och du har sålt den här biljetten vidare, kommer du fortfarande att få din betalning för återförsäljningstransaktionen cirka tio (10) arbetsdagar efter det nya evenemangsdatumet (såvida det inte skjuts upp eller flyttas ytterligare). Den ursprungliga biljettköpstransaktionen återbetalas fortfarande inte.

4.3.2 Försäljning – Resale-biljetter

Vi agerar säljare åt dig, när vi listar eller säljer biljetter. Detta innebär att du samtycker till att vi kommer att ha befogenhet att slutföra en försäljning av dina biljetter till en köpare för din räkning när du har sagt till oss att lista motsvarande biljetter för Resale. Du kommer också att ingå ett separat avtal med köparen, vilket gör det möjligt för oss att överföra dina biljetträttigheter och motsvarande biljetträttigheter till dem.

Intäkterna från transaktioner av Resale-biljetter kanske inte är omedelbart tillgängliga för utbetalning och AXS kan fördröja utbetalningen tills det associerade evenemanget har inträffat.

AXS använder Klarnas betaltjänster för att ta emot betalningar från köparen och Hyperwallet för att leverera betalningar till dig. Sådana betaltjänster omfattas avHyperwallets användarvillkor(inklusive men inte begränsat till Hyperwallets villkor ) och Hyperwallets sekretesspolicy .

Vid mottagandet av betalning från köparen till Klarna eller oss kommer vi att överföra biljetträtten till köparen och köparen har inget ytterligare ansvar gentemot dig som säljare. Intäkterna från återförsäljningstransaktioner, minus eventuella avgifter som ska betalas till oss, kommer att överföras till dig via Hyperwallet inom 10 arbetsdagar efter att det relevanta evenemanget har ägt rum.

Slutligen, som säljare av biljetter, samtycker du till att aldrig specificera eller inkludera något av inom följande råden i säljarens listningskommentarer:

• Bortsett från ditt namn, om så krävs, eller annan nödvändig information, någon annan personligt identifierbar information (inklusive, men inte begränsat till, gatuadress, telefonnummer eller e-postadresser);

• Kränkande eller profan information eller kommentarer.

• Obscent, oanständig, pornografisk eller olaglig information eller kommentarer.

• Förtalande, ärekränkande eller kränkande information eller kommentarer.

• JavaScript eller något annat skriptspråk; eller

• HTML- eller HTML-taggar.

4.3.3 Resale-rättigheter

Biljetter får inte säljas vidare eller erbjudas till vidareförsäljning i strid med uppsatta restriktioner eller i strid med lag eller förordning. Brott mot detta är skäl för återkallande, beslag eller annullering utan återbetalning. Biljetter som erhållits från obehöriga källor kan vara ogiltiga, förlorade, stulna eller förfalskade och i så fall är de ogiltiga.

Om man följer instruktioner ovan kan biljetter säljas vidare av innehavaren med hjälp av tjänsten i enlighet med vår kunds instruktioner. AXS är inte säljare av Resale-biljetter och kommer endast att agera för säljarens räkning där de erbjuder försäljning av Resale-biljetter på webbplatsen. AXS agerar

inte för köparen. Om du säljer eller överlåter biljetter är du ansvarig för att se till att dina transaktioner inte bryter mot någon tillämplig lag, regler eller begränsningar, såsom detta avtal, och det som anges på biljetten och visas för dig vid inköpstillfället.

Dessutom samtycker du till att följa dessa villkor och alla tillämpliga lagar, stadgar, och förordningar, samt villkor eller begränsningar som åläggs av artisten, promotorn eller arenan, angående användning av webbplatsen, listning av biljetter , uppmaning till erbjudanden om köp och återförsäljning av biljetter och bekräftar att ditt för- och efternamn, eller företagsnamn, kan visas när du listar biljetter för vidareförsäljning. Du samtycker också till att du som säljare av biljetter är ansvarig för att betala alla skatter, om några, i samband med din försäljning av biljetter via webbplatsen. AXS uppfyller alla skyldigheter som kan behövas när det gäller att tillhandahålla information till skattemyndigheter eller andra efterlevnadsmyndigheter, inklusive när det gäller bedrägeribekämpning och/eller bekämpning av penningtvätt. I händelse av brott mot villkoren i detta avtal förbehåller sig AXS rätten att annullera din transaktion och/eller annullera dina biljetter. Du förstår att AXS Resale Marketplace är avsedd för försäljning från fans till fans och om det misstänks att du säljer biljetter vidare som en del av ett kommersiellt företag och/eller på ickeauktoriserade webbplatser kan dina biljetter blockeras från att publiceras/överföras på marknadsplatsen.

4.4. Personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt, inklusive men inte begränsat till vidareförsäljning i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan vara eller tjänst utan skriftligt medgivande från AXS och/eller den ansvariga arrangören/arenan. För att förhindra obehörig vidareförsäljning har AXS rätt att begränsa antalet biljetter som får köpas per person, kredit-/betalkort och/eller hushåll.

4.5. Inställda, flyttade eller väsentligt ändrade evenemang

I händelse av inställt, flyttat eller väsentligt förändrat evenemang bör Du omedelbart kontakta ansvarig arrangör/arena. Du ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt, flyttat eller väsentligt ändrat. Det är arrangören/arenan som ansvarar för frågor om t.ex. återlösen av biljetter. I vissa fall återlöser AXS på uppdrag av arrangören/arenan biljetter vid inställda, flyttade eller väsentligt ändrade evenemang. Vid inställt evenemang återbetalas ej service- och distributionsavgifter. I de fall biljettpriset är utan serviceavgift kan en återlösenavgift tillkomma.

4.6. Avbeställningsskydd

AXS erbjuder tillköp av avbeställningsskydd för vissa evenemang. För information om avbeställningsskydd, vänligen se AXS villkor för avbeställningsskydd.

4.7. Återbetalning

Om Du anser att du har rätt till återbetalning ska du kontakta arrangören/arenan. Om AXS återlöser biljetter på uppdrag av arrangören/arenan biljetter ska Du, om inget annat anges i

Evenemangsvillkoren, kontakta AXS snarast möjligt, dock senast 30 dagar efter det som infaller tidigast av följande: (i) evenemangsdatumet/datumet då evenemanget skulle ha varit, och (ii) det datum då Du informerades om att evenemanget ställts in, flyttats eller blivit föremål för en väsentlig förändring. Du måste returnera Dina oanvända biljetter om AXS har skickat dem. Du ansvarar för att biljetterna kommer AXS tillhanda och kostnaden för leveransen. Återbetalning sker enligt AXS rutiner för återbetalning, normalt via det betalsätt som använts för att köpa biljetten.

5. Köp av andra varor och tjänster än biljetter

Alla beställningar av varor och tjänster är beroende på tillgänglighet och måste godkännas av AXS. När AXS accepterar en beställning, bekräftas Ditt köp via e-post. Inget köp ska anses fullbordat och genomfört, och AXS har ingen skyldighet att leverera tjänsten eller varan, förrän Du har fått en epostbekräftelse från AXS.

6. Priser, betalning och leverans

Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte service, betalnings- och leveransavgifter, som anges separat.

Betalning ska ske enligt den eller de betalningslösningar som AXS tillhandahåller från tid till annan, inklusive via tredjeparts betallösningar. AXS förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Användaren valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Användaren inte godkänns för det valda betalsättet.

Den förväntade leveranstiden framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella sidan på Webbplatsen. Biljetter kommer att i möjligaste mån levereras i enlighet med det leveransalternativ Användaren väljer på Webbplatsen. AXS har dock rätt att ändra leveransalternativ om det önskade leverasalternativet inte kan uppfyllas av AXS. Det kan bl.a. innebära att AXS istället för vald leveransmetod t.ex. gör biljetter tillgängliga för avhämtning av Dig vid ett biljettkontor.

7. Ångerrätt

Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokalers regler om ångerrätt gäller ej vid köp av bland annat evenemangsbiljetter. Vidare, eftersom AXS inte är säljare av Resale-biljetter och endast kommer att agera på säljarens vägnar genom att erbjuda Resale-biljetter på Webbplatsen (se 4.3.3. Resale-rättigheter) och säljarna är privatpersoner, kommer den svenska distansavtalslagen eller konsumentskyddslagar gälla för Resale-biljetter. Vid köp av andra tjänster och varor på Webbplatsen som omfattas av tjänsten eller varan omfattas av lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller 14 dagars ångerrätt. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt skriftligt meddelande där du anger detta till oss tillhttps://support.axs.com/hc/sveller via post till AXS Sweden AB, AXS Sweden AB,Gästabudsvägen 8, 611 31 Nyköping. Använd gärna Konsumentverkets ångerblankett,https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-ochmallar/angerblankett .

8. Garanti och reklamation

Vissa av AXS:s varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid, särskilda garantivillkor och returer för respektive vara finns på Webbplatsen.

9. Användande av Webbplatsens funktioner

Genom Webbplatsen kan AXS från tid till annan erbjuda forum, bloggar eller andra liknande funktioner där Du kan publicera eget material och kommunicera med andra användare. Du äger inte rätten att använda Webbplatsen på något sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Webbplatsen eller använda Webbplatsen på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig kod, såsom virus, timebombs, cancelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information.

Härmed godkänner du att inte använda Webbplatsen för att bedriva illegal verksamhet eller för att ladda upp, publicera, e-posta eller på annat sätt behandla eller vidarebefordra information i strid med gällande lag (inklusive men inte begränsat till information som kan anses utgöra hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, förtal, förolämpning, uppvigling, olaga våldsskildring och/eller brott mot upphovsrätten eller annan immaterialrättslig lagstiftning eller brott mot personuppgiftslagen eller dataskyddsförordningen), eller som annars kan uppfattas som hotfull, kränkande, rasistisk, trakasserande, anstötlig, vulgär och/eller oanständig eller som innebär intrång i annans privatliv. Du får inte heller använda Webbplatsen på ett sätt som kan skada AXS:s eller AXS:s varumärkens rykte eller anseende.

10. Immateriella rättigheter och länkning

AXS förbehåller sig rätten till Webbplatsen och dess innehåll. Allt material på Webbplatsen ägs av AXS eller tredje part och är skyddat av upphovsrättslagen. Användaren äger ej rätten, helt eller delvis, att på något sätt kopiera, reproducera, spara, flytta, vidaresända, distribuera, publicera, modifiera eller spara ned på egen dator, något material som är kopplat till Webbplatsen (inklusive text, bilder, varumärken, logotyper, grafik och musik) utan ett skriftligt godkännande från AXS. Det är inte tillåtet att använda varumärken och/eller logotyper kopplade till Webbplatsen eller AXS:s tjänster eller varor om annat inte är skriftligt överenskommet med AXS.

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser, inklusive webbplatser där Du kan köpa eller boka biljetter till evenemang eller köpa eller utnyttja andra varor och tjänster. Om webbplatser tillhandahålls av en tredje part kontrollerar AXS inte innehåll och information på dessa webbplatser. Användningen av sådana webbplatser som tredje part tillhandahåller sker helt på Användarens risk.

11. Handlande i strid med Allmänna Villkor och/eller Evenemangsvillkor

Vid skälig misstanke hos AXS att en Användare har brutit mot dessa Allmänna Villkor eller Evenemangsvillkoren, äger AXS rätt att utan föregående avisering (i) spärra Användare från att helt eller delvis använda Webbplatsen och/eller Användarkontot med omedelbar verkan, och (ii) annullera eventuella beställningar. Vid annulleringar av biljetter p.g.a. ovan nämnda skäl återbetalas ej erlagd serviceavgift eller eventuella distributions- och leveransavgifter. AXS kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris.

12. Force Majeure

AXS ansvarar inte för skada eller förlust som orsakats på grund av ett hinder som låg utanför AXS:s rimliga kontroll. Som hinder utanför AXS: rimliga kontroll ska anses omfatta men inte vara begränsat till bland annat krig, krigshandling, terrorism, naturkatastrofer, pandemier och epidemier, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, konflikt på arbetsmarknad, blockad, brand, översvämning, överbelastningsattacker riktade mot AXS, allvarlig störning i telekommunikationer, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller egendom av väsentlig betydelse, annan omfattande skadegörelse eller olyckshändelse av större omfattning och därmed jämställda omständigheter.

13. Ansvarsbegränsning

AXS säljer biljetter för arrangörer/arenor och har inget ansvar och ingen skadeståndsskyldighet för de evenemang som förknippas med biljetterna, eller för deras innehåll eller kvalitet eller om de ställs in eller senareläggs eller några andra aspekter på ett evenemang. Alla frågor eller krav som rör själva evenemangen och/eller deras genomförande ska istället riktas till arrangören/arenan.

AXS ansvarar inte till någon del för datasekretessen eller säkerheten i samband med överföringen av information via internet vid användandet av Webbplatsen. AXS ansvarar inte för skador som uppstår på grund av eventuella säkerhetsbrister hos Användarens datasystem eller till följd av fel/brister i Användarens ursprungliga information till AXS.

AXS ansvarar inte för indirekt skada eller annan ekonomisk förlust som kan drabba Användare eller tredje part med anledning av Användarens användande av Webbplatsen, köp av tjänster, varor, biljetter, fel eller driftsavbrott på Webbplatsen eller fel i den information som hanteras med hjälp av Webbplatsens funktioner, utöver vad som stadgas i tvingande tillämplig konsumenträttslig lagstiftning.

AXS:s ansvar utgår utöver ovan angivna endast om AXS har orsakat skadan genom grov vårdslöshet eller uppsåtligen. Under alla förhållanden är AXS:s sammanlagda och totala ansvar gentemot Användare avseende en eller flera händelser, oavsett om dessa har samband med varandra eller inte, alltid begränsat till det belopp som Användare har betalat till AXS i samband med köpet av den/de varor, tjänster och/eller biljetter som skadeståndsanspråket avser.

14. Personuppgifter och integritet

För mer information om hur AXS hanterar Dina personliga uppgifter, läs vårIntegritetspolicy .

15. Ändringar och tillägg

AXS förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor. Sådana ändringar meddelas antingen via publicering på Webbplatsen eller genom meddelande till Användare. Sådana ändringar träder i kraft 30 dagar efter att de publicerades eller meddelades.

16. Överlåtelse

AXS har rätt att överlåta alla eller delar av AXS:s rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor, utan föregående meddelande till Användaren. Du har inte rätt att överlåta Dina rättigheter eller skyldigheter som följer enligt dessa Allmänna Villkor.

17. Meddelanden

Meddelanden enligt dessa Allmänna Villkor anslås på Webbplatsen eller, om meddelandet riktar sig till specifik Användare, skickas via post, e-post och/eller sms till de kontaktuppgifter Användaren har registrerat i sitt Användarkonto. Du är därför skyldig att se till att dina kontaktuppgifter alltid är korrekta och uppdaterade.

18. Tillämplig lag och tvist

Svensk lag tillämpas på dessa Allmänna Villkor. Tvister gällande tillämpningen av dessa Allmänna Villkor ska avgöras av svensk domstol i enlighet med svensk lag. Alternativt kan Du hänskjuta anspråk till alternativ tvistelösning på följande sätt. Du kan anmäla en tvist eller meningsskiljaktighet (i) till allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se), eller (ii) via EU-kommissionens webbplats för tvistelösning via nätet (http://ec.europa.eu/consumers/odr/); för att få hjälp med att lösa tvisten utan att gå till domstol. Om Du är missnöjd med AXS:s agerande eller har krav mot AXS rekommenderas Du i första hand att vända dig till AXS:s kundtjänst.


AXS Sweden AB – General terms and conditions for the website and for purchase of tickets and other services

Latest update on 2023-10-26

1. General

These general terms and conditions (“General Terms and Conditions”) constitute an agreement between you as a user (“You” or the “User”), and AXS Sweden AB, reg. no. 556680-5528 (“We” or “AXS”) regarding the use ofwww.axs.com/seor *.ebiljett.nu pages (each a “Website”) and the purchase of any products or services that AXS from time to time provides through the Website. If other specific terms are applicable for certain services or products, those specific terms shall prevail, unless explicitly stated otherwise.

You approve and agree to be bound by these General Terms and Conditions through your use of the Website, purchases made on the Website and/or through explicit consent, e.g. when registering a User Account (as defined below).

Please note that AXS offers tickets for sale on behalf of the responsible arena/organiser as a representative for said arena/organiser. Any questions about or claims relating to the events and their execution shall be directed to the arena/organiser, as stated in these General Terms and Conditions.

2. Information on the Website

AXS has no liability in the event that certain tickets become sold out, or eventual errors in pictures and/or in other content on the Website, e.g. errors in an event description, service and/or product descriptions or technical specifications, faulty prices and price adjustments (such as alterations in pricing made by an organiser/arena, suppliers or due to currency changes) or faulty information regarding whether tickets or a product or service is available. AXS has the right to correct such possible errors and to change or update the information at any time. AXS is not responsible for the information on the Website originating from organisers/arenas or a third party.

3. User Account

To use certain parts of the Website (e.g. purchasing tickets) You must register a user account (“User Account”). To register a User Account, you must be at least 16 years old. If You are at least 16 years old but under the age of 18 You must obtain necessary consent from Your legal guardian, or in applicable cases Your chief guardian (Sw. överförmyndare ). Please note that if you are under the age of 18, You must obtain necessary consent from Your legal guardian, or in applicable cases Your chief guardian, in order to complete a purchase.

You are responsible for keeping Your username and password confidential and should therefore not disclose any information regarding Your User Account to anyone. You are responsible for all orders, purchases and other actions taken through the usage of the User Account, even if someone other than

You uses the User Account. If You suspect that someone unauthorised has gained access to Your User Account, you must contact AXS without delay. You are also responsible for the correctness of the personal information provided when registering the User Account.

AXS reserves the right to, without prior notice, block Users from parts of or the entire website and/or the User Account if AXS determines on technical, security or other grounds that it is necessary to protect AXS’, Your or other parties’ interests.

4. Ticket Purchases

All ticket orders are dependent on availability and must be approved by the organiser/arena through

AXS in its capacity as representative for the organisers/arenas. When AXS accepts an order, your purchase is confirmed via e-mail. No purchase shall be construed as completed and executed, and

AXS has no obligation to deliver any tickets, until you have received an e-mail confirmation from AXS.

4.1. Payment

All ticket prices for events that occur in Sweden are listed in SEK (Krona). The Website currently accepts various credit cards, debit cards and digital methods of payment (such as Klarna)(each, a “Payment Method”), and Payment Methods accepted on the Website may change from time to time. You agree to pay all charges incurred by you or any users of your account and Payment Method at the price(s) in effect when such charges are incurred. You will also be responsible for paying any applicable taxes relating to your purchases. Ticket purchases must be paid in full at the time of purchase, unless a payment plan is offered and entered into at the time of purchase (for example, if a payment plan is offered for season tickets). UNLESS OTHERWISE EXPRESSLY STATED HEREIN OR IN ACCORDANCE WITH ANY TERMS AND CONDITIONS ISSUED BY A CLIENT, ALL PURCHASES ARE NON-REFUNDABLE AND CANNOT BE CANCELLED. See below for additional terms and conditions related to your purchase, including those in Cancelled, rescheduled or materially altered events, below.

4.2. Special event terms

Some organisers/arenas apply their own terms and conditions (“Event Terms”) which may apply to Your ticket purchase and/or Your access to the event, in addition to these General Terms and Conditions.

The organisers/arenas decide which rules apply regarding the access to events. They may set age limits for events, and they may also consider issues concerning health and safety, the environment and security. The access routines may from time to time include security searches and other precautionary measures.

The Event Terms constitute an agreement between You and the organiser/arena, and AXS is not a party to that agreement unless explicitly stated by the Event Terms.

The Event Terms are usually made available on the organiser’s and/or arena’s website. It is important that You read the Event Terms prior to purchasing tickets. If You have any questions regarding where the Event Terms are available or which Event Terms apply to the tickets You wish to purchase, you are welcome to contact AXS.

4.3. Resale

4.3.1. Purchase – Resale ticket

If you are purchasing a resale ticket (i.e., a Primary ticket that is then resold) (each, a “Resale Ticket” and collectively, the “Resale Tickets”), there may be applicable buyer, transfer, and/or logistics fees and charges imposed. Such fees and charges may vary. Please consult the information found within each event detail page, which will disclose all applicable fees and charges prior to completion of your purchase. We reserve the right to increase or decrease these fees at any time without advance notice for future transactions.

If you are purchasing a Resale Ticket, you will be entering into a contract with the seller of the Resale Ticket and the Resale Ticket seller will transfer the Resale Ticket to you.

We do not review, nor do we warrant or guarantee, the accuracy of any information provided on our website, including any information provided by resale sellers of tickets in the seller comments areas of any ticket listings (if any). You should base your purchase decision solely on the information indicated by the Section, Row and Seat Number in the listing, seller name, and/or the unique ticket identification number provided.

You are solely responsible for making a purchase, based on the information provided on our website. We do not have any legal authority to complete a purchase on your behalf, and do not act as your agent. By providing payment details and choosing to complete the checkout process on our website, you are agreeing for us to debit or authorise payment for the right(s) and transaction(s) via the payment method provided.

You are urged to review all pages displayed during your completion of a purchase. All fees and charges relating to your transaction will be disclosed to you during the purchase process. If you do not agree to pay the fees or charges associated with your purchase, you may cancel your transaction prior to completing it. All completed transactions are final, so please be sure that you have selected the proper event and right(s) relating to such event prior to completing your purchase.

If the original ticketed event has been postponed or rescheduled, and you have resold this ticket, you will still receive your payment as to the resale transaction approximately ten (10) business days after the new event date (unless further postponed or rescheduled). The original ticket purchase transaction is still non-refundable

4.3.2. Sales – Resale

We act on your behalf, as seller, when listing or reselling tickets. This means that you agree that we will have authority to conclude a sale of your tickets to a buyer on your behalf once you have told us to list the corresponding tickets for resale. You will also be entering into a separate contract with the buyer, allowing us to transfer your tickets rights(s) and the corresponding ticket right(s) to them. The proceeds from Resale Ticket transactions may not be immediately available for disbursement and AXS may delay the disbursement until the associated event has occurred.

AXS utilises Klarna payment services to receive payments from the buyer and Hyperwallet to deliver payments to you. Such payment services are subject to theHyperwallet Terms of Service(including but not limited to theHyperwallet Terms and Conditions ) and theHyperwallet Privacy Policy.

On receipt by Klarna or us of payment from the buyer, we shall transfer the ticket right(s) to the buyer and the buyer shall have no further liability to you, as seller. The proceeds from resale transactions, less any fees and charges due to us, will be transferred to you via Hyperwallet within 10 days after the relevant event has taken place.

Finally, as a seller of tickets, you agree never to specify or include any of the following within the seller comments area of ticket listings:

• Aside from your name, if required, or other required information, any other Personally identifiable information (including, but not limited to, street address, phone numbers, or email addresses);

• Offensive, profane or abusive information or remarks.

• Obscene, indecent, pornographic or unlawful information or remarks.

• Libellous, slanderous, defamatory, or infringing information or remarks.

• JavaScript or any other scripting language; or

• HTML or HTML tags.

4.3.3. Resale of Rights

Tickets may not be resold or offered for resale in violation of posted restrictions, or in violation of law or regulation. Violation thereof is grounds for revocation, seizure or cancellation without refund. Tickets obtained from unauthorised sources may be invalid, lost, stolen or counterfeit and if so, are void.

Except as otherwise prohibited above, tickets may be resold by holder using the service in accordance with our client’s instructions. AXS is not the seller of resale tickets and will be acting only on the seller’s behalf when offering Resale Tickets on the Website. AXS does not act for the buyer. If you sell or transfer tickets, you are responsible for ensuring that your transactions do not violate any applicable law or any applicable rules or restrictions, such as this agreement, and those placed on the ticket and disclosed to you at the time of purchase. Additionally, you agree to comply with these conditions and all applicable laws, statutes, ordinances and regulations, and conditions or restrictions imposed by the artist, promoter or venue, regarding the use of the Website, listing of tickets for sale, solicitation of offers for purchase and the reselling of tickets and acknowledge that your first and last name, or business name, may be displayed when listing tickets for resale. You also agree that you are responsible, as a seller of tickets, for paying all taxes, if any, associated with your sale of tickets through the Website. AXS complies with any obligation it may have to provide information to tax or other compliance authorities, including with respect to anti-fraud and/or antimoney laundering efforts. In the event that a violation of any terms or conditions of this agreement occurs, AXS reserves the right to cancel your transaction and/or cancel your tickets. You acknowledge that the Resale Marketplace is intended for fan-to-fan sales and if it is suspected that you are in the business of reselling tickets as part of a commercial enterprise and/or on nonauthorized websites then your tickets may be blocked from listing/transferring on the Resale Marketplace.

4.4. Personal use

Tickets may only be purchased for personal use and may not be used for commercial purposes, including, but not limited to, reselling for commercial purposes. Furthermore, tickets may not be offered in competitions or in connection with offers of other products or services without written consent from AXS and/or the responsible organiser/arena. To prevent unauthorised reselling, AXS reserves the right to limit the number of tickets available for each per person, credit or debit card and/or household.

4.5. Cancelled, rescheduled or materially altered events

In the event of a cancelled, rescheduled or materially altered event, you should immediately contact the responsible organiser/arena. You are responsible to check that the event is not cancelled, rescheduled or materially altered. It is the organiser/arena who is responsible for issues regarding

e.g., refunds of tickets. In some cases, AXS will, on behalf of the organiser/arena, refund tickets in the event of cancelled, rescheduled or materially altered events. Please note, once a Resale Ticket, on behalf of the Resale Ticket seller, is sold via our Website, the Resale Ticket transaction cannot be cancelled and no refunds will be processed for any reason, even if the event has been postponed or rescheduled, regardless of the associated venue policy. However, in most cases for cancelled events only, AXS will automatically refund ticket purchasers. In the event of a cancelled event the service or distribution fees are not refunded. If the ticket purchase price does not include a service fee, an additional refund fee may apply.

4.6. Cancellation insurance

AXS offers cancellation insurance for certain events. For information regarding cancellation insurance, please see AXS’ terms for cancellation insurance.

4.7. Refunds

If You think you have the right to a refund You should contact the organiser/arena. If AXS issues refunds for tickets on behalf of the organiser/arena You shall, unless otherwise stated in the Event Terms, contact AXS as soon as possible, however at the latest 30 days after whichever of the following occurs first: (i) the event date/the date the event was scheduled to take place, or (ii) the date You were informed that the event was cancelled, rescheduled or materially altered. You will need to return any unused tickets if AXS has delivered such tickets. You are responsible for the delivery of the tickets to AXS, as well as the cost of the delivery. Refunds are executed according to AXS’ policies for refunds, and refunds are typically issued via the method of payment used to purchase the ticket.

5. Purchase of other products or services than tickets

All orders of products and services are dependent on availability and must be approved by AXS. When AXS accepts an order, your purchase is confirmed via e-mail. No purchase shall be construed as completed and executed, and AXS has no obligation to deliver the product or service, until You have received an e-mail confirmation from AXS.

6. Prices, payment and delivery

When placing an order through the Website, the prices stated on the Website apply. The price is stated in Swedish Kronor (SEK) and includes VAT. The prices do not include service, payment or delivery fees which are stated separately.

Payment shall be made through the payment solution/solutions made available by AXS from time to time, including via third parties’ payment solutions. AXS reserves the right to not always offer all methods of payment and to change methods of payment if the method of payment chosen by the User for some reason does not work at the time of the purchase or if the User is not approved for the chosen method of payment.

The expected time of delivery is stated in the order confirmation, at the checkout and/or on the relevant page of the Website. Tickets will, if possible, be delivered by the delivery method chosen by the User on the Website. However, AXS has the right to change the method of delivery if the desired delivery method cannot be fulfilled by AXS. This could entail, for example, that AXS makes the tickets available for pick-up by You at a ticket office instead of the chosen delivery method.

7. Right of withdrawal

The rules regarding the rights of withdrawal stated in the Swedish Distance and Off-Premises Contracts Act (Sw. lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ) does not apply to purchases of, for example, event tickets. Further, since AXS is not the seller of Resale Tickets and will be acting only on the seller’s behalf when offering Resale Tickets on the Website (see 4.3.3. Resale of Rights) and the sellers are private persons the Swedish Distance and OffPremises Contracts Act nor Consumer protection laws apply regarding Resale Tickets. Purchases of other services and products through the Website are subject to 14 days right of withdrawal pursuant to the Swedish Distance and Off-Premises Contracts Act. If you wish to exercise the right of withdrawal, you must send a clear and distinct written message stating this to our call center via the following URLhttps://support.axs.com/hc/svor by post to AXS Sweden AB, Gästabudsvägen 8, 611 31 Nyköping.Feel free to use the Swedish Consumer Agency’s withdrawal form,https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett .

8. Warranties and complaints

Some of AXS’ products may be subject to a warranty. Information regarding possible warranty periods, special warranty terms and conditions as well as returns for each product are available on the Website.

9. Using Website functions

Through the Website AXS may from time to time offer online forums, blogs or other similar functions where You can publish Your own material and communicate with other users. You are not allowed to use the Website in any way that might overload, disturb, harm, inactivate or impair the Website, or use the Website in any way that can lead to a transfer, distribution or upload of software or material containing harmful code, such as viruses, timebombs, cancelbots, worms, trojans, spyware or other potentially harmful software, material or information.

You hereby agree not to use the Website in order to conduct illegal activities or upload, publish, email or in any other way handle or pass on information violating the laws in force (including, but not limited to, information which may be considered hate speech, child pornography, slander, insults, instigation, unlawful depiction of violence and/or copyright infringement or violations of other intellectual property laws or violations of the General Data Protection Regulation), or which may in other ways be construed as threatening, offensive, racist, harassing, indecent, vulgar and/or crude or which constitutes a violation of another person’s private life. Furthermore, you may not use the Website in a manner which may harm the reputation of AXS, its affiliates, or AXS’ trademarks.

10. Intellectual property rights and linking

AXS reserves its rights to the Website and its content. All material on the Website is owned by AXS or by a third party and is protected by the Swedish Copyrights Act (Sw. upphovsrättslagen). The User has no right, in whole or partially, to copy, reproduce, save, move, send, distribute, publish, modify or download to a personal computer any material related to the Website (including text, images, trademarks, logotypes, graphic art and music) without written consent from AXS. It is prohibited to use trademarks and/or logotypes related to the Website or AXS’ services or products unless otherwise agreed, in writing, by AXS.

The Website includes links to other websites, including websites where You can purchase or book tickets to events or purchase or use other products or services. If websites are provided by a third party, AXS does not control the content and information available on such websites. Such websites provided by third parties are used by the User at the User’s own risk.

11. Acts violating the General Terms and Conditions and/or Event Terms

Upon reasonable suspicion by AXS that a User has violated these General Terms and Conditions or the Event Terms, AXS reserves the right to, without prior notice; (i) block the User from using the Website, partly or entirety, and/or the User Account with immediate effect and (ii) cancel any bookings. In the event of cancellation of tickets due to the above reasons, any paid service fees or distribution or delivery fees will not be refunded. AXS may also decide not to refund the ticket price.

12. Force Majeure

AXS is not liable for damages or losses caused by any obstacle which were beyond AXS’ reasonable control. Obstacles which are beyond AXS’ reasonable control shall include, but not be limited to, for example, war, acts of war, acts of terrorism, natural disasters, pandemics and epidemics, public authorities’ measures or neglect, newly adopted or amended rules of law, staff exits, workplace conflicts, blockades, fires, floods, denial of service attacks against AXS, severe disruptions of telecommunication, loss or destruction of large amounts of data or assets of great importance, other extensive damage or extensive accidents and similar circumstances.

13. Limitation of liability

AXS sells tickets on behalf of organisers/arenas and accepts no responsibility or liability for damages in relation to the events which are associated with the tickets or for their content or quality or if they are cancelled or postponed or any other aspects of an event. Any questions or claims in relation to the events and/or their execution shall instead be directed to the organiser/arena.

AXS is not liable for any part of the data confidentiality or security in connection with the transfer of information via the Internet when using the Website. AXS is not liable for any damages arising due to possible security flaws in the User’s computer system or due to errors/flaws in the User’s initial information to AXS.

AXS is not liable for consequential damage or any other economic loss which may be inflicted upon the User or a third party due to the User’s use of the Website, purchases of services, products, tickets, faults or operational disruptions on the Website or errors in the information handled using the Website’s functions, other than what is stated in applicable consumer contract law.

Further to what is stated above, AXS shall only be liable if AXS has caused the damage through grossly negligent or intentional acts. In any event, AXS’ total liability towards a User regarding one or more events, irrespective of if these events are connected or not, will always be limited to the amount that the User has paid AXS in connection with the purchase of the product/products, service/services and/or ticket/tickets which the damage claim concerns.

14. Personal data and privacy

For more information about how AXS handles Your personal data, please see our Privacy Policy.

15. Amendments or additions

AXS reserves the right to, at any given time, amend these General Terms and Conditions. Such amendments are communicated either by being published on the Website or by a notice to Users. Such amendments enter into force 30 days after publication or notification.

16. Assignment

AXS reserves the right to assign all or some of AXS’ rights or obligations pursuant to these General Terms and Conditions without prior notice to the User. You do not have the right to transfer Your rights or obligations pursuant to these General Term and Conditions.

17. Notices

Notices pursuant to these General Terms and Conditions are published on the Website or, if the notice is addressed to a specific User, sent by mail, e-mail and/or SMS using the contact information the User has registered with his/her User Account. You are therefore responsible to make sure that Your contact information always is correct and up to date.

18. Governing law and disputes

Swedish law shall apply to these General Terms and Conditions. Disputes regarding the application of these General Terms and Conditions shall be resolved by a Swedish court of law in accordance with Swedish law. Alternatively, you can refer claims to alternative dispute resolution in the following ways. You can report a dispute or disagreement: (i) to the Swedish National Board for Consumer Disputes (www.arn.se), or (ii) via the European Commission’s dispute resolution website

(http://ec.europa.eu/consumers/odr/); to get help resolving the dispute without going to court. If You are unhappy with AXS’ conduct or have claims on AXS, you are recommended to first contact AXS’ customer service.

mail Anmäl dig till vår veckovisa evenemang guide via e-post.

close

Bli första att få veta. Få personliga evenemangmeddelanden, uppdateringar och recensioner varje vecka med axs.com:s evenemang guide via e-post.

Integritetspolicy