score card research
1000051

AXS Sweden AB - Allmänna villkor för webbplatsen och för köp av biljetter och andra tjänster

Senast uppdaterade 2021-08-26.

1: Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) utgör ett avtal mellan dig som användare (”Du” eller ”Användaren”) och AXS Sweden AB, org. nr 556680-5528 (”Vi” eller ”AXS”) gällande användningen av www.axs.com/se/ eller *.ebiljett.nu sidorna (vardera ”Webbplatsen”) och köp av de varor och tjänster som AXS från tid till annan tillhandahåller via Webbplatsen. Om andra särskilda villkor anges för en tjänst eller vara gäller de särskilda villkoren före dessa Allmänna Villkor, om inget annat uttryckligen anges. 

Du godkänner och samtycker att bli bunden av dessa Allmänna Villkor genom användande av Webbplatsen, köp på Webbplatsen och/eller genom uttryckligt samtycke t.ex. vid registrering av ett Användarkonto (definieras nedan). 

Vänligen observera att AXS säljer biljetter för den ansvariga arenans/arrangörens räkning och är själv endast ombud. Alla frågor om eller anspråk p.g.a. evenemangen och dess genomförande skall riktas till arenan/arrangören, i enlighet med vad som framgår av dessa Allmänna Villkor.

2. Information på Webbplatsen

AXS har inget ansvar i händelse av att biljetter blir slutsålda, eller eventuella bild- och/eller andra innehållsmässiga fel på Webbplatsen, exempelvis fel i en evenemangsbeskrivning, tjänst-/eller produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från arrangör/arena, leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om biljetter eller om en tjänst är tillgänglig. AXS har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. AXS ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från arrangörer/arenor eller en tredje part. 

3. Användarkonto

För att använda vissa delar av Webbplatsen (t.ex. köpa biljetter) behöver du registrera ett användarkonto (”Användarkonto”). För att registrera ett Användarkonto måste Du vara minst 16 år gammal. Om Du är minst 16 år men under 18 år måste Du erhålla nödvändigt samtycke från vårdnadshavare eller i tillämpliga fall från överförmyndare. Notera också att om du är under 18 år måste Du erhålla nödvändigt samtycke från vårdnadshavare eller i tillämpliga fall från överförmyndare för att genomföra köp.

Du är själv ansvarig för att hålla användarnamnet och lösenordet hemligt, varför Du inte bör ge uppgifterna rörande Ditt Användarkonto till någon annan. Du är själv ansvarig för alla beställningar, köp och andra åtgärder som sker med användning av Användarkontot, även om någon annan än Du använder Användarkontot. Om du misstänker att någon obehörig har fått tillgång till ditt Användarkonto ska du utan dröjsmål kontakta AXS. Du ansvarar även för att den personliga information som angetts vid registreringen av Användarkontot är korrekt. 

AXS förbehåller sig rätten att utan föregående avisering spärra Användare från att helt eller delvis använda Webbplatsen och/eller Användarkontot om AXS utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att så bör ske för att skydda AXS:s, Dina eller andra parters intressen.

4. Biljettköp

Alla biljettbeställningar gäller beroende på tillgänglighet och måste godkännas av arrangören/arenan via AXS i egenskap av arrangörens/arenans ombud. När AXS accepterar en beställning bekräftas Ditt köp via e-post. Inget köp ska anses fullbordat och genomfört, och AXS har ingen skyldighet att leverera biljetter, förrän Du har fått en e-postbekräftelse från AXS. 

    4.1. Särskilda evenemangsvillkor

Vissa arrangörer/arenor tillämpar egna villkor (”Evenemangsvillkor) som kan vara tillämpliga för Ditt biljettköp och/eller Ditt tillträde till evenemanget, utöver dessa Allmänna Villkor. 

Arrangörerna/arenorna fastställer vilka regler som gäller för tillträde till evenemang. Förutom åldersgränser för evenemang kan de även ta hänsyn till frågor som berör hälsa och säkerhet, miljö och trygghet. Tillträdesrutinerna kan emellanåt omfatta säkerhetsvisisteringar och andra försiktighetsåtgärder .

Evenemangsvillkoren utgör ett avtal mellan Dig och arrangören/arenan, och AXS är inte part till det avtalet, såvida det inte uttryckligen framgår av Evenemangsvillkoren. 

Evenemangsvillkoren är vanligen tillgängliga på arrangörens och/eller arenans hemsida. Det viktigt att Du läser Evenemangsvillkoren innan Du köper biljetter. Om Du har frågor om var Evenemangsvillkoren finns, eller om vilka Evenemangsvillkor som gäller för biljetterna Du vill köpa, är Du välkommen att kontakta AXS.

    4.2. Personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt, inklusive men inte begränsat till vidareförsäljning i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan vara eller tjänst utan skriftligt medgivande från AXS och/eller den ansvariga arrangören/arenan. För att förhindra obehörig vidareförsäljning har AXS rätt att begränsa antalet biljetter som får köpas per person, kredit-/betalkort och/eller hushåll. 

    4.3. Inställda, flyttade eller väsentligt ändrade evenemang

I händelse av inställt, flyttat eller väsentligt förändrat evenemang bör Du omedelbart kontakta ansvarig arrangör/arena. Du ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt, flyttat eller väsentligt ändrat. Det är arrangören/arenan som ansvarar för frågor om t.ex. återlösen av biljetter. I vissa fall återlöser AXS på uppdrag av arrangören/arenan biljetter vid inställda, flyttade eller väsentligt ändrade evenemang. Vid inställt evenemang återbetalas ej service- och distributionsavgifter. I de fall biljettpriset är utan serviceavgift kan en återlösenavgift tillkomma. 

    4.4. Avbeställningsskydd

AXS erbjuder tillköp av avbeställningsskydd för vissa evenemang. För information om avbeställningsskydd, vänligen se AXS villkor för avbeställningsskydd.

    4.5. Återbetalning

Om Du anser att du har rätt till återbetalning ska du kontakta arrangören/arenan. Om AXS återlöser biljetter på uppdrag av arrangören/arenan biljetter ska Du, om inget annat anges i Evenemangsvillkoren, kontakta AXS snarast möjligt, dock senast 30 dagar efter det som infaller tidigast av följande: (i) evenemangsdatumet/datumet då evenemanget skulle ha varit, och (ii) det datum då Du informerades om att evenemanget ställts in, flyttats eller blivit föremål för en väsentlig förändring. Du måste returnera Dina oanvända biljetter om AXS har skickat dem. Du ansvarar för att biljetterna kommer AXS tillhanda och kostnaden för leveransen. Återbetalning sker enligt AXS rutiner för återbetalning, normalt via det betalsätt som använts för att köpa biljetten.

5. Köp av andra varor och tjänster än biljetter

Alla beställningar av varor och tjänster är beroende på tillgänglighet och måste godkännas av AXS. När AXS accepterar en beställning, bekräftas Ditt köp via e-post. Inget köp ska anses fullbordat och genomfört, och AXS har ingen skyldighet att leverera tjänsten eller varan, förrän Du har fått en e-postbekräftelse från AXS.

6. Priser, betalning och leverans

Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte service, betalnings- och leveransavgifter, som anges separat.

Betalning ska ske enligt den eller de betalningslösningar som AXS tillhandahåller från tid till annan, inklusive via tredjeparts betallösningar. AXS förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Användaren valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Användaren inte godkänns för det valda betalsättet.

Den förväntade leveranstiden framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella sidan på Webbplatsen. Biljetter kommer att i möjligaste mån levereras i enlighet med det leveransalternativ Användaren väljer på Webbplatsen. AXS har dock rätt att ändra leveransalternativ om det önskade leverasalternativet inte kan uppfyllas av AXS. Det kan bl.a. innebära att AXS istället för vald leveransmetod t.ex. gör biljetter tillgängliga för avhämtning av Dig vid ett biljettkontor.

7. Ångerrätt

Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokalers regler om ångerrätt gäller ej vid köp av bl.a. evenemangsbiljetter. Vid köp av andra tjänster och varor på Webbplatsen som omfattas av tjänsten eller varan omfattas av lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller 14 dagars ångerrätt. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt skriftligt meddelande där du anger detta till oss till https://support.axs.com/hc/sv eller via post till AXS Sweden AB, AXS Sweden AB, Gästabudsvägen 8, 611 31 Nyköping. Använd gärna Konsumentverkets ångerblankett, https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett. 

8. Garanti och reklamation

Vissa av AXS:s varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid, särskilda garantivillkor och returer för respektive vara finns på Webbplatsen.

9. Användande av Webbplatsens funktioner

Genom Webbplatsen kan AXS från tid till annan erbjuda forum, bloggar eller andra liknande funktioner där Du kan publicera eget material och kommunicera med andra användare. Du äger inte rätten att använda Webbplatsen på något sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Webbplatsen eller använda Webbplatsen på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig kod, såsom virus, timebombs, cancelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information.

Härmed godkänner du att inte använda Webbplatsen för att bedriva illegal verksamhet eller för att ladda upp, publicera, e-posta eller på annat sätt behandla eller vidarebefordra information i strid med gällande lag (inklusive men inte begränsat till information som kan anses utgöra hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, förtal, förolämpning, uppvigling, olaga våldsskildring och/eller brott mot upphovsrätten eller annan immaterialrättslig lagstiftning eller brott mot personuppgiftslagen eller dataskyddsförordningen), eller som annars kan uppfattas som hotfull, kränkande, rasistisk, trakasserande, anstötlig, vulgär och/eller oanständig eller som innebär intrång i annans privatliv. Du får inte heller använda Webbplatsen på ett sätt som kan skada AXS:s eller AXS:s varumärkens rykte eller anseende. 

10. Immateriella rättigheter och länkning

AXS förbehåller sig rätten till Webbplatsen och dess innehåll. Allt material på Webbplatsen ägs av AXS eller tredje part och är skyddat av upphovsrättslagen. Användaren äger ej rätten, helt eller delvis, att på något sätt kopiera, reproducera, spara, flytta, vidaresända, distribuera, publicera, modifiera eller spara ned på egen dator, något material som är kopplat till Webbplatsen (inklusive text, bilder, varumärken, logotyper, grafik och musik) utan ett skriftligt godkännande från AXS. Det är inte tillåtet att använda varumärken och/eller logotyper kopplade till Webbplatsen eller AXS:s tjänster eller varor om annat inte är skriftligt överenskommet med AXS.

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser, inklusive webbplatser där Du kan köpa eller boka biljetter till evenemang eller köpa eller utnyttja andra varor och tjänster. Om webbplatser tillhandahålls av en tredje part kontrollerar AXS inte innehåll och information på dessa webbplatser. Användningen av sådana webbplatser som tredje part tillhandahåller sker helt på Användarens risk.

11. Handlande i strid med Allmänna Villkor och/eller Evenemangsvillkor

Vid skälig misstanke hos AXS att en Användare har brutit mot dessa Allmänna Villkor eller Evenemangsvillkoren, äger AXS rätt att utan föregående avisering (i) spärra Användare från att helt eller delvis använda Webbplatsen och/eller Användarkontot med omedelbar verkan, och (ii) annullera eventuella beställningar. Vid annulleringar av biljetter p.g.a. ovan nämnda skäl återbetalas ej erlagd serviceavgift eller eventuella distributions- och leveransavgifter. AXS kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris.

12. Force Majeure

AXS ansvarar inte för skada eller förlust som orsakats på grund av ett hinder som låg utanför AXS:s rimliga kontroll. Som hinder utanför AXS: rimliga kontroll ska anses omfatta men inte vara begränsat till bland annat krig, krigshandling, terrorism, naturkatastrofer, pandemier och epidemier, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, konflikt på arbetsmarknad, blockad, brand, översvämning, överbelastningsattacker riktade mot AXS, allvarlig störning i telekommunikationer, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller egendom av väsentlig betydelse, annan omfattande skadegörelse eller olyckshändelse av större omfattning och därmed jämställda omständigheter.

13. Ansvarsbegränsning

AXS säljer biljetter för arrangörer/arenor och har inget ansvar och ingen skadeståndsskyldighet för de evenemang som förknippas med biljetterna, eller för deras innehåll eller kvalitet eller om de ställs in eller senareläggs eller några andra aspekter på ett evenemang. Alla frågor eller krav som rör själva evenemangen och/eller deras genomförande ska istället riktas till arrangören/arenan. 

AXS ansvarar inte till någon del för datasekretessen eller säkerheten i samband med överföringen av information via internet vid användandet av Webbplatsen. AXS ansvarar inte för skador som uppstår på grund av eventuella säkerhetsbrister hos Användarens datasystem eller till följd av fel/brister i Användarens ursprungliga information till AXS.

AXS ansvarar inte för indirekt skada eller annan ekonomisk förlust som kan drabba Användare eller tredje part med anledning av Användarens användande av Webbplatsen, köp av tjänster, varor, biljetter, fel eller driftsavbrott på Webbplatsen eller fel i den information som hanteras med hjälp av Webbplatsens funktioner, utöver vad som stadgas i tvingande tillämplig konsumenträttslig lagstiftning. 

AXS:s ansvar utgår utöver ovan angivna endast om AXS har orsakat skadan genom grov vårdslöshet eller uppsåtligen. Under alla förhållanden är AXS:s sammanlagda och totala ansvar gentemot Användare avseende en eller flera händelser, oavsett om dessa har samband med varandra eller inte, alltid begränsat till det belopp som Användare har betalat till AXS i samband med köpet av den/de varor, tjänster och/eller biljetter som skadeståndsanspråket avser.

14. Personuppgifter och integritet

För mer information om hur AXS hanterar Dina personliga uppgifter, läs vår Integritetspolicy.

15. Ändringar och tillägg

AXS förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor. Sådana ändringar meddelas antingen via publicering på Webbplatsen eller genom meddelande till Användare. Sådana ändringar träder i kraft 30 dagar efter att de publicerades eller meddelades.

16. Överlåtelse

AXS har rätt att överlåta alla eller delar av AXS:s rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor, utan föregående meddelande till Användaren. Du har inte rätt att överlåta Dina rättigheter eller skyldigheter som följer enligt dessa Allmänna Villkor.

17. Meddelanden

Meddelanden enligt dessa Allmänna Villkor anslås på Webbplatsen eller, om meddelandet riktar sig till specifik Användare, skickas via post, e-post och/eller sms till de kontaktuppgifter Användaren har registrerat i sitt Användarkonto. Du är därför skyldig att se till att dina kontaktuppgifter alltid är korrekta och uppdaterade. 

18. Tillämplig lag och tvist

Svensk lag tillämpas på dessa Allmänna Villkor. Tvister gällande tillämpningen av dessa Allmänna Villkor ska avgöras av svensk domstol i enlighet med svensk lag. Alternativt kan Du hänskjuta anspråk till alternativ tvistelösning på följande sätt. Du kan anmäla en tvist eller meningsskiljaktighet (i) till allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se), eller (ii) via EU-kommissionens webbplats för tvistelösning via nätet (http://ec.europa.eu/consumers/odr/); för att få hjälp med att lösa tvisten utan att gå till domstol. Om Du är missnöjd med AXS:s agerande eller har krav mot AXS rekommenderas Du i första hand att vända dig till AXS:s kundtjänst. 

AXS Sweden AB – General terms and conditions for the website and for purchase of tickets and other services

Latest update on 2021-08-26

1    General

These general terms and conditions (“General Terms and Conditions”) constitute an agreement between you as a user (“You” or the “User”), and AXS Sweden AB, reg. no. 556680-5528 (“We” or “AXS”) regarding the use of www.axs.com/se or  *.ebiljett.nu pages (each a “Website”) and the purchase of any products or services that AXS from time to time provides through the Website. If other specific terms are applicable for certain services or products, those specific terms shall prevail, unless explicitly stated otherwise.

You approve and agree to be bound by these General Terms and Conditions through your use of the Website, purchases made on the Website and/or through explicit consent, e.g. when registering a User Account (as defined below).

Please note that AXS offers tickets for sale on behalf of the responsible arena/organiser as a representative for said arena/organiser. Any questions about or claims relating to the events and their execution shall be directed to the arena/organiser, as stated in these General Terms and Conditions.

2    Information on the Website

AXS has no liability in the event that certain tickets become sold out, or eventual errors in pictures and/or in other content on the Website, e.g. errors in an event description, service and/or product descriptions or technical specifications, faulty prices and price adjustments (such as alterations in pricing made by an organiser/arena, suppliers or due to currency changes) or faulty information regarding whether tickets or a product or service is available. AXS has the right to correct such possible errors and to change or update the information at any time. AXS is not responsible for the information on the Website originating from organisers/arenas or a third party.

3    User Account

To use certain parts of the Website (e.g. purchasing tickets) You must register a user account (“User Account”). To register a User Account You must be at least 16 years old. If You are at least 16 years old but under the age of 18 You must obtain necessary consent from Your legal guardian, or in applicable cases Your chief guardian (Sw. överförmyndare). Please note that if you are under the age of 18, You must obtain necessary consent from Your legal guardian, or in applicable cases Your chief guardian, in order to complete a purchase.

You are responsible for keeping Your user name and password confidential and should therefore not disclose any information regarding Your User Account to anyone. You are responsible for all orders, purchases and other actions taken through the usage of the User Account, even if someone other than You uses the User Account. If You suspect that someone unauthorised has gained access to Your User Account You must contact AXS without delay. You are also responsible for the correctness of the personal information provided when registering the User Account.

AXS reserves the right to, without prior notice, block Users from parts of or the entire Website and/or the User Account if AXS determines on technical, security or other grounds that it is necessary to protect AXS’, Your or other parties’ interests. 

4    Ticket Purchases

All ticket orders are dependent on availability and must be approved by the organiser/arena through AXS in its capacity as representative for the organisers/arenas. When AXS accepts an order, Your purchase is confirmed via e-mail. No purchase shall be construed as completed and executed, and AXS has no obligation to deliver any tickets, until You have received an e-mail confirmation from AXS.

4.1    Special event terms

Some organisers/arenas apply their own terms and conditions (“Event Terms”) which may apply to Your ticket purchase and/or Your access to the event, in addition to these General Terms and Conditions.

The organisers/arenas decide which rules apply regarding the access to events. They may set age limits for events and they may also consider issues concerning health and safety, the environment and security. The access routines may from time to time include security searches and other precautionary measures.

The Event Terms constitute an agreement between You and the organiser/arena, and AXS is not a party to that agreement unless explicitly stated by the Event Terms.

The Event Terms are usually made available on the organiser’s and/or arena’s website. It is important that You read the Event Terms prior to purchasing tickets. If You have any questions regarding where the Event Terms are available or which Event Terms apply to the tickets You wish to purchase, You are welcome to contact AXS.

4.2    Personal use

Tickets may only be purchased for personal use and may not be used for commercial purposes, including, but not limited to, reselling for commercial purposes. Furthermore, tickets may not be offered in competitions or in connection with offers of other products or services without written consent from AXS and/or the responsible organiser/arena. To prevent unauthorised reselling, AXS reserves the right to limit the number of tickets available for each per person, credit or debit card and/or household.

4.3    Cancelled, rescheduled or materially altered events

In the event of a cancelled, rescheduled or materially altered event, you should immediately contact the responsible organiser/arena. You are responsible to check that the event is not cancelled, rescheduled or materially altered. It is the organiser/arena who is responsible for issues regarding e.g. refunds of tickets. In some cases, AXS will, on behalf of the organiser/arena, refund tickets in the event of cancelled, rescheduled or materially altered events. In the event of a cancelled event the service or distribution fees are not refunded. If the ticket purchase price does not include a service fee, an additional refund fee may apply.

4.4    Cancellation insurance

AXS offers cancellation insurance for certain events. For information regarding cancellation insurance, please see AXS’ terms for cancellation insurance.

4.5    Refunds

If You think You have the right to a refund You should contact the organiser/arena. If AXS issues refunds for tickets on behalf of the organiser/arena You shall, unless otherwise stated in the Event Terms, contact AXS as soon as possible, however at the latest 30 days after whichever of the following occurs first: (i) the event date/the date the event was scheduled to take place, or (ii) the date You were informed that the event was cancelled, rescheduled or materially altered. You will need to return any unused tickets if AXS has delivered such tickets. You are responsible for the delivery of the tickets to AXS, as well as the cost of the delivery. Refunds are executed according to AXS’ policies for refunds, and refunds are typically issued via the method of payment used to purchase the ticket.

5    Purchase of other products or services than tickets

All orders of products and services are dependent on availability and must be approved by AXS. When AXS accepts an order, Your purchase is confirmed via e-mail. No purchase shall be construed as completed and executed, and AXS has no obligation to deliver the product or service, until You have received an e-mail confirmation from AXS.

6    Prices, payment and delivery

When placing an order through the Website, the prices stated on the Website apply. The price is stated in Swedish Kronor (SEK) and includes VAT. The prices do not include service, payment or delivery fees which are stated separately.

Payment shall be made through the payment solution/solutions made available by AXS from time to time, including via third parties’ payment solutions. AXS reserves the right to not always offer all methods of payment and to change methods of payment if the method of payment chosen by the User for some reason does not work at the time of the purchase or if the User is not approved for the chosen method of payment.

The expected time of delivery is stated in the order confirmation, at the checkout and/or on the relevant page of the Website. Tickets will, if possible, be delivered by the delivery method chosen by the User on the Website. However, AXS has the right to change the method of delivery if the desired delivery method cannot be fulfilled by AXS. This could entail, for example, that AXS makes the tickets available for pick-up by You at a ticket office instead of the chosen delivery method.

7    Right of withdrawal

The rules regarding the rights of withdrawal stated in the Swedish Distance and Off-Premises Contracts Act (Sw. lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) does not apply to purchases of, for example, event tickets. Purchases of other services and products through the Website are subject to 14 days right of withdrawal pursuant to the Swedish Distance and Off-Premises Contracts Act. If you wish to exercise the right of withdrawal, you must send a clear and distinct written message stating this to our call center via the following URL https://support.axs.com/hc/sv or by post to AXS Sweden AB, AXS Sweden AB, Gästabudsvägen 8, 611 31 NyköpingFeel free to use the Swedish Consumer Agency’s withdrawal form, https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett.

8    Warranties and complaints

Some of AXS’ products may be subject to a warranty. Information regarding possible warranty periods, special warranty terms and conditions as well as returns for each product are available on the Website.

9    Using Website functions

Through the Website AXS may from time to time offer online forums, blogs or other similar functions where You can publish Your own material and communicate with other users. You are not allowed to use the Website in any way that might overload, disturb, harm, inactivate or impair the Website, or use the Website in any way that can lead to a transfer, distribution or upload of software or material containing harmful code, such as viruses, timebombs, cancelbots, worms, trojans, spyware or other potentially harmful software, material or information.

You hereby agree not to use the Website in order to conduct illegal activities or upload, publish, e-mail or in any other way handle or pass on information violating the laws in force (including, but not limited to, information which may be considered hate speech, child pornography, slander, insults, instigation, unlawful depiction of violence and/or copyright infringement or violations of other intellectual property laws or violations of the General Data Protection Regulation), or which may in other ways be construed as threatening, offensive, racist, harassing, indecent, vulgar and/or crude or which constitutes a violation of another person’s private life. Furthermore, You may not use the Website in a manner which may harm the reputation of AXS, its affiliates, or AXS’ trademarks.

10    Intellectual property rights and linking

AXS reserves its rights to the Website and its content. All material on the Website is owned by AXS or by a third party and is protected by the Swedish Copyrights Act (Sw. upphovsrättslagen). The User has no right, in whole or partially, to copy, reproduce, save, move, send, distribute, publish, modify or download to a personal computer any material related to the Website (including text, images, trademarks, logotypes, graphic art and music) without written consent from AXS. It is prohibited to use trademarks and/or logotypes related to the Website or AXS’ services or products unless otherwise agreed, in writing, by AXS.

The Website includes links to other websites, including websites where You can purchase or book tickets to events or purchase or use other products or services. If websites are provided by a third party, AXS does not control the content and information available on such websites. Such websites provided by third parties are used by the User at the User’s own risk. 

11    Acts violating the General Terms and Conditions and/or Event Terms

Upon reasonable suspicion by AXS that a User has violated these General Terms and Conditions or the Event Terms, AXS reserves the right to, without prior notice; (i) block the User from using the Website, partly or entirety, and/or the User Account with immediate effect and (ii) cancel any bookings. In the event of cancellation of tickets due to the above reasons, any paid service fees or distribution or delivery fees will not be refunded. AXS may also decide not to refund the ticket price.

12    Force Majeure

AXS is not liable for damages or losses caused by any obstacle which were beyond AXS’ reasonable control. Obstacles which are beyond AXS’ reasonable control shall include, but not be limited to, for example, war, acts of war, acts of terrorism, natural disasters, pandemics and epidemics, public authorities’ measures or neglect, newly adopted or amended rules of law, staff exits, workplace conflicts, blockades, fires, floods, denial of service attacks against AXS, severe disruptions of telecommunication, loss or destruction of large amounts of data or assets of great importance, other extensive damage or extensive accidents and similar circumstances.

13    Limitation of liability

AXS sells tickets on behalf of organisers/arenas and accepts no responsibility or liability for damages in relation to the events which are associated with the tickets or for their content or quality or if they are cancelled or postponed or any other aspects of an event. Any questions or claims in relation to the events and/or their execution shall instead be directed to the organiser/arena.

AXS is not liable for any part of the data confidentiality or security in connection with the transfer of information via the Internet when using the Website. AXS is not liable for any damages arising due to possible security flaws in the User’s computer system or due to errors/flaws in the User’s initial information to AXS.

AXS is not liable for consequential damage or any other economic loss which may be inflicted upon the User or a third party due to the User’s use of the Website, purchases of services, products, tickets, faults or operational disruptions on the Website or errors in the information handled using the Website’s functions, other than what is stated in applicable consumer contract law.

Further to what is stated above, AXS shall only be liable if AXS has caused the damage through grossly negligent or intentional acts. In any event, AXS’ total liability towards a User regarding one or more events, irrespective of if these events are connected or not, will always be limited to the amount that the User has paid AXS in connection with the purchase of the product/products, service/services and/or ticket/tickets which the damage claim concerns. 

14    Personal data and privacy

For more information about how AXS handles Your personal data, please see our Privacy Policy.

15    Amendments or additions

AXS reserves the right to, at any given time, amend these General Terms and Conditions. Such amendments are communicated either by being published on the Website or by a notice to Users. Such amendments enter into force 30 days after publication or notification.

16    Assignment

AXS reserves the right to assign all or some of AXS’ rights or obligations pursuant to these General Terms and Conditions without prior notice to the User. You do not have the right to transfer Your rights or obligations pursuant to these General Term and Conditions.

17    Notices

Notices pursuant to these General Terms and Conditions are published on the Website or, if the notice is addressed to a specific User, sent by mail, e-mail and/or SMS using the contact information the User has registered with his/her User Account. You are therefore responsible to make sure that Your contact information always is correct and up to date.

18    Governing law and disputes

Swedish law shall apply to these General Terms and Conditions. Disputes regarding the application of these General Terms and Conditions shall be resolved by a Swedish court of law in accordance with Swedish law. Alternatively, you can refer claims to alternative dispute resolution in the following ways. You can report a dispute or disagreement: (i) to the Swedish National Board for Consumer Disputes (www.arn.se), or (ii) via the European Commission’s dispute resolution website (http://ec.europa.eu/consumers/odr/); to get help resolving the dispute without going to court. If You are unhappy with AXS’ conduct or have claims on AXS, You are recommended to first contact AXS’ customer service.

mail Anmäl dig till vår veckovisa evenemang guide via e-post.

close

Bli första att få veta. Få personliga evenemangmeddelanden, uppdateringar och recensioner varje vecka med axs.com:s evenemang guide via e-post.

Integritetspolicy